Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä NAVA-sähkö Avoinyhtiö asiakasrekisteri.

SISÄLLYSLUETTELO
1. Rekisterinpitäjä
2. Mitä tietoja käsittelemme?
3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
4. Säilytysaika
5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
9. Valitusosoitus
10. Välttämättömät tiedot palveluiden kannalta
11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi
12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta
14. Tietosuojavastaava


1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä

NAVA-Sähkö Ay
Nurmelankatu 3
86300 Oulainen

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:

Puh. 050-4073372
Sähköposti: info@navasahko.fi

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

- Nimi ja yhteystiedot
       o (Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-  Asiakkaan tunnistetiedot
      o (Asiakasnumero, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli)
- Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja mm. asiakaspalautteet

 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten ja laskutuksen käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä rekisteröityneille asiakkaille suunnattuun markkinointiin

 

4. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa kunnes olemme vastaanottaneet ilmoituksen ettei henkilötietoja saa säilyttää.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
    
Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen vapaamuotoisella sähköpostilla.

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, NAVA-Sähkö ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen.

 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

NAVA-Sähkön rekisterin pitäjä itse, mutta käytämme erinlaisia palvelun tuottajia kuten:

        •    Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
        •    Logistiikkapalveluiden tuottajat
        •    Maksupalveluiden tuottajat
        •    Markkinointipalvelu tuottajat
        •    Asiakaspalvelu tuottajat

        Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.


9. Valitusosoitus    

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10. Välttämättömät tiedot palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle edut/palvelut, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista.  

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

Mikäli et salli profilointia, emme voi kohdentaa sinulle lähetettäviä markkinointiviestejä. Saat silloin vain yleisluontoista markkinointiviestintää, et tietoa niistä tuotteista, joista voisimme profiloinnin avulla päätellä sinun olevan kiinnostunut.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi
    
Mikäli automaattista päätöksentekoa (kuten profilointia) käytetään, ilmoitetaan sen olemassaolo. Samalla on annettava merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

13.  Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Mikäli henkilötietoja on saatu muualta kuin rekisteröidyltä: Kuvataan mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.